قرآن و دستور تشکیل خانواده

 

Image result for ‫تشکیل خانواده‬‎

 

✔️همانگونه که لباس در بدن پوششی است که عیب ها و ننگ ها را پوشانده و باعث حفظ حیثیت انسان در بین مردم است؛زن و مرد هم نسبت به یکدیگر پوششی هستند که از لحاظ معنوی و حیات انسانی از بروز بسیاری از بدی ها و زشتی ها در جامعه جلوگیری کرده و حیثیت و شرف و دین و معنویت یکدیگر را حفظ می‌نمایند.

این معنا در قرآن کریم در لفافه‌ی عبارت “لباس” و این که مرد و زن لباس یکدیگرند و یکدیگر را از خطرات حفظ می‌کنند،بیان شده است.

چنانکه خداوند فرمود:

《هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ》*۱

 

✔️قرآن به مرد دستور خوش‌رفتاری نسبت به زن را داده و می‌کوید:

《وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ*۲؛و با آنان به صورتی پسندیده رفتار كنید》.

زن،همسر و شریک زندگی برای مرد است که باید به وی احترام گذاشته شود نه یک فرد ذلیل.

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📚منابع:

۱:بقره/۱۸۷

۲:نساء/۱۹

پاسخ دهید