«به قصد زیارت والدینت حرکت کن» + راهکارهای سبک زندگی

#به قصد زیارت والدینت حرکت کن

🔸ای عزیز! هنگامی که از قم به تهران می آمدم، همین که به تهران می رسیدم، احساس می کردم که خواطرم بیشتر شده و آن نورانیت و آمادگی در قم را ندارم و همین که به قم بر می گشتم و به ورودی شهر قم می رسیدم حالم عوض می شد و نورانیت خاصی را احساس می کردم.

🔸این مشکل را با استاد خود حضرت آیه الله پهلوانی قدس سره که حق حیات معنوی بر عهده ام داشته و عاجز از شکر ذره ای از هدایت های آن عارف واصل گمنام هستم، در میان گذاشتم و عرض کردم چه کنم تا حالم در تهران تغییر نکند و خواطرم زیاد نشود.

🔸🔸🔸فرمودند: “هر وقت که می خواهی به تهران بروی، به قصد زیارت والدینت حرکت کن که آن چنان اثر و برکاتی دارد که نمی گذارد حالت عوض شود و خواطرت زیاد گردد.”

 

📔 منبع: کتاب سلوک با همسر

پاسخ دهید