طرح گرافیکی «در تنبیه کردن سخت گیری نکنید تا کودک ترجیح ندهد دروغ بگوید!» + راهکارهای سبک زندگی

 

🔸در تنبیه کردن سخت گیری نکنید تا کودک ترجیح ندهد دروغ بگوید!

📔 منبع: به گل ها آب بدهید

پاسخ دهید