طرح گرافیکی « نادیده گرفتن، چگونه؟» + راهکارهای سبک زندگی

❓ نادیده گرفتن، چگونه؟

✅ ۱- در حالی که وانمود می کنید از عمل ناشایست کودک بی خبرید، عمل شایسته کودک دیگری را در آن زمینه، ستایش کنید.

✅ ۲- به رفتاری که برای نادیده گرفتن انتخاب کرده اید، چه زبانی و چه غیر زبانی، واکنش نشان ندهید.

✅ ۳- برای نادیده گرفتن، از روش هایی مثل ترک کردن محل، گرداندن رو به سمت دیگر، تماشای تلویزیون، نگاه به بیرون پنجره، صحبت کردن با دیگری و… استفاده کنید.

✅ ۴- اگر کودک بعد از بی توجهی شما، رفتار نامناسبی را بیشتر کرد، به او توجه نکنید.

✅ ۵- افزون بر نادیده گرفتن رفتار نامطلوب، رفتار مطلوب کودک را با تحسین تقویت کنید. برای مثال تا کودک دست از گریه برداشت، بدون معطلی او را تحسین کنید، به او نزدیک شده و نوازشش کنید، اگر دوباره گریه کرد، دوباره به او بی توجه شوید.

✅ ۶- مواردی که نباید از روش “نادیده گرفتن” استفاده کرد:

– رفتاری از کودک که برای خودش یا دیگری پرخطر است و یا زیان مالی دارد.

– اگر شما توان نادیده گرفتن رفتارهای آزار دهنده کودک را بعد از مرحله اول نادیده گرفتن ندارید.

 

📔 منبع:گل های خانه خوبان

پاسخ دهید