«فرزندت،تکیه گاه روزهای درماندگی نیست!» + راهکارهای سبک زندگی

📌فرزندت،تکیه گاه روزهای درماندگی نیست!📌

#قرار_نیست_کودک_من_در_پیری_عصای_دست_من_باشد.

🔸در نگاه پیامبر ص و اهل بیت ع، فرزند و کودک من و تو سرمایه عظیم جامعه امروز و فردا است. تو نباید فرزندت را تنها برای خودت بخواهی تا تکیه گاه روزهای درماندگی ات باشد.

🔸اگر فرزندت را تنها برای این بخواهی کافی است که خود را برای او #بت کنی و فقط کافی است که با سوئ استفاده از روایات، #محترم_دانستن خود را به او یاد بدهی؛

⛔️اما هیچ جا و هیچ وقت به ما نگفته اند به فرزندت به عنوان ابزاری در دست نگاه کن.

🔸به ما گفته اند، فرزند انسانی است که در مقابلش مسئولیت ها و وظایف فراوانی داری.

🏮چون فرزند سرمایه جامعه و هستی است از این رو پیامبر ص در جواب مردی که از فرزندش پرسید، فرمودند : “وضعه موضعا حسنا؛ او را به جایگاه مناسب [اجتماعی و…] برسانی”

🔸تمامی انتظار و دعا و خواسته ام برای وجود گسترده و بارور آنها بوده تا از کسانی باشند که خداوند در برابر فرشته ها به آنها مباهات کند و از آنها در آسمان به بزرگی یاد نماید.

 

📔 منبع:  کتاب ادامه من

پاسخ دهید