«آموزه‌‌های نامرئی، مهم‌ترین، مرموزترین و پنهان‌ترین عوامل تربیت» + راهکارهای سبک زندگی

📌آموزه‌‌های نامرئی، مهم‌ترین، مرموزترین و پنهان‌ترین عوامل تربیت📌

#تربیت_نامرئی

🔸خیلی وقت ها، آرزوها و ایده آل های ما، بدون آن که خودمان متوجه باشیم به فرزندانمان منتقل می¬شود.

🔸 مثلاً می¬گوییم خوش بحال فلانی، فلان زمین را خریده، فلان ماشین را خریده … صرف نظر از خوب و بد بودن این موارد، این ها، تأثیر می¬گذارد.

🔸مشکلات، آرزوها، دغدغه ها و عادت های ما نیز در فرزندان مؤثر است. اگر ما وسعت این تأثیر را متوجه شویم، درمی¬یابیم که ما اولیا، آموزش های مستقیم و غیر مستقیم زیادی برای فرازندانمان داریم.

🏮بنابراین اگر خواهان تغییر فرزندانمان هستیم، نخست باید به خودمان بپردازیم. به عبارت دیگر اولین چیزی که می¬تواند در تغییر بچه ها مؤثر واقع شود، تغییر خود ما است.

 

📔 منبع: تربیت نامرئی| محمد جواد فدایی

پاسخ دهید