«تربیت چه چیز نیست؟» + راهکارهای سبک زندگی

🏮تربیت چه چیز نیست؟🏮

۳️⃣هنر معلم،ارائه پاسخ ها نیست…

📌📌📌هنر يک معلم و مربی، ارائه پاسخ ها نيست بلکه طرح سؤال هاي چالش انگيز و شوق آور است.پرسش و طرح سؤال،وسيله اي مؤثر براي درگير کردن ذهن دانش آموزان در فرآيند کشف و ابداع پديده ها است.
برخي پرسش ها پاسخ دهنده را وا مي دارد که با تکيه بر تجربيات و مطالعات گذشته وملاحظات و مشاهدات فعلي به مقايسه، طبقه بندي، توضيح دادن، پيش گويي و پيش بيني، طراحي و تحقيق و… بپردازد.
از طريق پرسش هاي سازنده و تحريک کننده است که مهارت هاي خودآغازگري، خودآموزي، خوديادگيري و خودفهمي که همه آنها در غياب «آموزش و پاسخ» بوجود مي آيد پرورش مي يابد.
به تعبير پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم)«حسن السؤال نصف العلم»:«سؤال نيکو خود نيمي از دانش است.» طرح موقعيت مبهم گامي مهم براي کشف مجهول هاست.

📌📌📌بايد «سؤال محوري»و «مسأله مداري»را جايگزين «پاسخ مداري»،«جواب محوري»و «نمره مداري»کند، تا دانش آموزان نه به خاطر کسب نمره بلکه بخاطر لذت کشف و جستجو که خود تقويت کننده ي يادگيري است تلاش نمايند.

📌📌📌بايد از آموزش هاي مستقيم و ياد دادن هاي يکسويه که آن را به ماشين انتقال اطلاعات و معلومات به دانش آموزان تبديل کرده است، نجات داد و نظام تعليم وتربيت را بر اين اساس دگرگون کرد تا استقرار عادلانه عناصر و ساختار آن امکان پذير گردد.
در تربيت «پاسخ مدار»و «محصول مدار»هدف از آموزش، کسب اطلاعات و معلومات است اما در تربيت دینی «سؤال مداری»يا «جريان مداری»هدف، کشف ظرفيت هاي جديد و توسعه کنش وري ذهن و انديشه است.

📔 منبع: تربیت چه چیز نیست؟ عبدالعظیم کریمی

پاسخ دهید