طرح گرافیکی «مراقب باش،عاق فرزندت نشوی» + راهکارهای سبک زندگی

✅ مراقب باش، عاق فرزندت نشوی!

🔸 ای عزیز! همانطوری که فرزند ممکن است عاق والدین شود، والدین نیز ممکن است عاق فرزند شوند، لذا در تربیت فرزندت کوتاهی مکن و تمام همتت را به کار گیر تا آنگونه که اقتضای تربیت دینی است پرورش پیدا کند.

🔸 که رسول خدا ص فرمود: همانگونه که فرزند، گرفتار عاق والدین می شود، والدین نیز در صورت کوتاهی در تربیت او، گرفتار عاق فرزند می شوند.

📔 منبع:کتاب سلوک با فرزند

پاسخ دهید